8 Ocak 2008 Salı

Bilgi Okuryazarlığı Konusunda Ulaşabildiğim Türkçe Makalelerin Bibliyografik Künyeleri (Yararlanmak isteyen meslektaşlara)

Adıgüzel, Abdullah(2005). Avrupa Birliğine uyum sürecinde öğretmen niteliklerinde yeni bir boyut : bilgi okur yazarlığı. 25.03.2006.
http://yayim.meb.gov.tr/

Akkoyunlu, B. ve Kurbanoğlu, S.(2001). Eğitim : bilgi okuryazarlığı. http://www.tbd.org.tr/eski/sayi83%20html/egitim.html

Akkoyunlu, Buket ve Kurbanoğlu, Serap.(2003). Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı ve bilgisayar öz-yeterlik algıları üzerine bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24: 1-10.

Akkoyunlu, Buket ve Kurbanoğlu, Serap. (2004). Öğretmenlerin bilgi okuryazarlığı öz-yeterlik inancı üzerine bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27: 11-20.

Aslan (Alpay), Sema.Yaşam boyu öğrenme ve kütüphaneler. Bilgi Yönetimi.20.03.2006. http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl gos.php?nt=439

Erdem, Mukaddes ve Akkoyunlu, Buket.(?). Bilgi okuryazarlığı becerileri ve bu becerilerin öğrencilere kazandırılması için düzenlenecek öğrenme ortamlarının özellikleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi.[6 s.]

Gürdal, Oya.(2000). Yaşamboyu öğrenme etkinliği “Enformasyon Okuryazarlığı”. Türk Kütüphaneciliği, 14(2): 176-187.

Keyman, Dilek.(1990). “Okul kütüphanelerinde kullanıcı eğitimi”, Prof. Dr. Osman Ersoy’a armağan içinde (100 -105). Ankara : Türk Kütüphaneciler Derneği.

Kurbanoğlu, Serap ve Akkoyunlu, Buket(2002). Bilgi okuryazarlığı : Bir ilköğretim okulunda yürütülen uygulama çalışması. Türk Kütüphaneciliği, 16 (1): 20-40.

Polat, Coşkun.(2005). Üniversite öğrencilerinin bilgi okuryazarlığı becerilerindeki zorlanma düzeyleri üzerine bir araştırma. Türk Kütüphaneciliği, 19(4) 408 – 431.

Saatçioğlu, Ömür.[ve diğerleri](2003). Bilgi okuryazarlığı becerilerinin geliştirilmesinde kütüphanelerin rolü ve Dokuz Eylül Üniversitesi uygulaması. Bilgi Dünyası, 4(1): 45-63.

Yalvaç, Mesut. (2001). 21. Yüzyılda enformasyon profesyonellerinin eğitim ve öğretiminde enformasyon okur-yazarlığı standartları. Türk Kütüphaneciliği 15(2) : 136-150.

Hiç yorum yok: