14 Ocak 2008 Pazartesi

"Ama ben kitap okumak istemiyorum çok can sıkıcı!"
Çocuğunuz kitap okumayı sevmiyorsa Lee Canter'in etkili anababalık kitapları dizisinde yer alan ve onu nasıl kitap okumaya yönlendirebileceğinizi anlatan güzel bir kitaptır.

Künyesi :
Canter, Lee(1998). Çocuğunuz kitap okumayı sevmiyorsa : onu nasıl kitap okumaya yönlendirebilirsiniz. Ankara : HYB Yayıncılık.

İçindekiler sayfası :

Giriş............................................. 5
Anababaların Bilmek İstedikleri
Sorular &, Cevaplar.................................................. 6
Okumayı Ailenizin Günlük Faaliyeti Haline Getirin................................ 9
ADIM1
Evinizi Çeşitli Okuma Materyalleri ile Doldurun.................................. 10
Kütüphaneleri Ziyaret Etmeyi Alışkanlık Haline Getirin......................... 11
Çocuğunuzun ilgili Alanlarını Araştırın.................................................. 13
Alternatif Okuma Materyalleri..................................................... 14
ADIM 2
Her Gün Okumaya Vakit Ayırın.......................................................... 16
Okumaya İsteksiz Çocuklar-Suçlu TV mi?.............................................. 20
ADIM 3
Her Gün Yüksek Sesle Birşeyler Okuyun.............................................. 21
Yüksek Sesle Okuma Seanslarınızı Nasıl Yararlı Hale Getirebilirsiniz...... 22
Yüksek Sesie Okumaya İlişkin Öneriler (Özellikle Küçükler İçin).......... 24
Sevimli Şiirler........................................... 26
Çocuğunuzu Güldürerek Güdüleyin.................................. 27
ADIM 4
Çocuğunuzun İletişim Becerilerini Geliştirin............................ 28
Çocuğunuzu Her Gün Yazması İçin Teşvik Edin................. 29
Düşünceleri Kelimelere Dökmek............................. 30
EKLER....................................................................... 31
Güdüleyici Sayfa Ayraçları,
Aşama Kayıt Yapraklan ve Kuponlar................................ 33
Lee Canter'a Göre
"Okuma Alışkanlığı" ile İlgili Önemli 10 Konu........................ 39

Kitaptan örnek, 8. sayfa :

Okuma-Bir Aile Geleneğidir!
Okuyucular okuyucular yetiştirirler.
Çocuğunuz doğuştan taklitçidir. Onun en çok istediği şey, ilk ve en Önemli öğretmeni, yani sizin tarafınızdan takdir edilmektir. Sizin yüzünüzde hayranlık ifadesini ayırt ettiği andan itibaren, sizin davranışlarınızı taklit etmeye başlar.
Peki acaba siz okuma alışkanlıklarınız açısından ona nasıl bir örnek oluyorsunuz?
• Her sabah gazeteye mutlaka en azından birgöz atar mısınız?
• Alışveriş yaparken kitapçılara da uğrarmısınız?
• Elinize daha çok bir kitap mı, yoksa TV'ninkumandasını mı alırsınız?
• Dostlarınıza hediye olarak kitap alırmısınız?
• Postacınız size abonesi olduğunuz dergileritaşımaktan şikâyet eder mi?
• Kütüphane kartınızı mı, yoksa kredi kartınızı mı daha çok kullanırsınız?
• Yağmurlu günlerde battaniyenizin altınagirip kitap okumaktan hoşlanır mısınız?
Eğer evinizdeki yaşantı yazıii ve sözlü sözcükler açısından zenginse, çocuğunuz iyi bir okuyucu olmaya adaydır.
Ancak eğer okumak sizin günlük hayatınızın bir parçası değilse, büyük bir olasılıkla çocuğunuzun hayatının da olmayacaktır. Tanınmış yazar ve konuşmacı Jim Trelease şöyle der:
"Okuma sevgisi öğretilmez, yakalanır.11
Siz de bir an önce çocuğunuza yem atın!
Biz de kitapları severiz!

8 Ocak 2008 Salı

Bilgi Okuryazarlığı Konusunda Ulaşabildiğim Türkçe Makalelerin Bibliyografik Künyeleri (Yararlanmak isteyen meslektaşlara)

Adıgüzel, Abdullah(2005). Avrupa Birliğine uyum sürecinde öğretmen niteliklerinde yeni bir boyut : bilgi okur yazarlığı. 25.03.2006.
http://yayim.meb.gov.tr/

Akkoyunlu, B. ve Kurbanoğlu, S.(2001). Eğitim : bilgi okuryazarlığı. http://www.tbd.org.tr/eski/sayi83%20html/egitim.html

Akkoyunlu, Buket ve Kurbanoğlu, Serap.(2003). Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı ve bilgisayar öz-yeterlik algıları üzerine bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24: 1-10.

Akkoyunlu, Buket ve Kurbanoğlu, Serap. (2004). Öğretmenlerin bilgi okuryazarlığı öz-yeterlik inancı üzerine bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27: 11-20.

Aslan (Alpay), Sema.Yaşam boyu öğrenme ve kütüphaneler. Bilgi Yönetimi.20.03.2006. http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl gos.php?nt=439

Erdem, Mukaddes ve Akkoyunlu, Buket.(?). Bilgi okuryazarlığı becerileri ve bu becerilerin öğrencilere kazandırılması için düzenlenecek öğrenme ortamlarının özellikleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi.[6 s.]

Gürdal, Oya.(2000). Yaşamboyu öğrenme etkinliği “Enformasyon Okuryazarlığı”. Türk Kütüphaneciliği, 14(2): 176-187.

Keyman, Dilek.(1990). “Okul kütüphanelerinde kullanıcı eğitimi”, Prof. Dr. Osman Ersoy’a armağan içinde (100 -105). Ankara : Türk Kütüphaneciler Derneği.

Kurbanoğlu, Serap ve Akkoyunlu, Buket(2002). Bilgi okuryazarlığı : Bir ilköğretim okulunda yürütülen uygulama çalışması. Türk Kütüphaneciliği, 16 (1): 20-40.

Polat, Coşkun.(2005). Üniversite öğrencilerinin bilgi okuryazarlığı becerilerindeki zorlanma düzeyleri üzerine bir araştırma. Türk Kütüphaneciliği, 19(4) 408 – 431.

Saatçioğlu, Ömür.[ve diğerleri](2003). Bilgi okuryazarlığı becerilerinin geliştirilmesinde kütüphanelerin rolü ve Dokuz Eylül Üniversitesi uygulaması. Bilgi Dünyası, 4(1): 45-63.

Yalvaç, Mesut. (2001). 21. Yüzyılda enformasyon profesyonellerinin eğitim ve öğretiminde enformasyon okur-yazarlığı standartları. Türk Kütüphaneciliği 15(2) : 136-150.

Facebook'ta Edebiyat Severler ve Kitap Tavsiye Edenler Klübü'nde güzel kitap önerileri var göz atmak isterseniz...

http://www.facebook.com/group.php?gid=5827030677

7 Ocak 2008 Pazartesi

Aralık Ayında Öğrencilerin En çok Okuduğu Kitaplar


2. Sınıflar düzeyinde :


Kayıp balık Nemo(2004). İstanbul : Doğan Egmont


3. Sınıflar düzeyinde:


Çınaroğlu, Ayla(1991). Beyaz benekli at. İstanbul : Bilgi Başarı yayınları


4. Sınıflar düzeyinde :


Sommer - Bodenburg, Angela(2003). Çiko : dört ayaklı süpriz. İstanbul : Say Yayınları


5. Sınıflar düzeyinde :


Adler, Bill(2006). Çocuklardan Harry Potter’ a mektuplar. İstanbul : Pegasus yayınları


6. Sınıflar düzeyinde :


Nesin, Aziz(2000). Ben de Çocuktum. İstanbul : Adam Yayınları


7. Sınıflar düzeyinde :


Kelly, Fiona(2000). Yasak ada : macera klübü 3. İstanbul : Altın Kitaplar


8. Sınıflar düzeyinde:


Güntekin, Reşat Nuri(1999). Tanrı misafiri. İstanbul : İnkılap Kitabevi